CATEGORY 英検®︎試験概要

英検®︎合格者アンケート【集計結果の発表】中高生の受験目的は「進学活用」がトップ!

「4skills 新テスト・英語民間4技能試験対策サイト」にて「【中高生限定】英語合格者アンケート」を実施し、全国の中学生・高校生から回答を募集しました。「【中高生限定】英語合格者アンケート」では、「合格時の学年」「合格級」「受験目的」「合計受験回数」「対策期間」についてアンケートを取りました。